map Zagorje Travel Biserzagorja 360
loading

Contact

Info

Address: Gajeva 4, 49215 Tuhelj Tuheljske Toplice, Croatia
Phone: +385 (0) 49 556 630
E-mail: info@biserzagorja.hr
 

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže njima ili nadzire Turistička zajednica područja Tuhelj, Klanjec i Trgovišće uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i ispravak NN 15/14). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informacije fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Pravo na pristup informacijama i i ponovnoj uporabi informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje: Tatjana Petranović Capar, tel. + 385 (0)49 556 630.

Zahtjev se može dostaviti:
- poštom na adresu: TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće, Gajeva 4, 49215 Tuhelj, Tuheljske Toplice, Hrvatska 
- elektroničkom poštom na adresu: info@biserzagorja.hr    
- osobno u uredu TZP Tuhlja, Klanjca i Trgovišća, radnim danom od 8 do 15 sati
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. 
Kriterije za utvrđivanje visine naknade nastalih davanjem informacija, kao i visina naknade za dostavu traženih informacija koju plaća korisnik prava na informaciju, a koja proizlazi iz davanja informacija prema Zakonu o pristupu informacijama može se pronači ovdje.

Fields marked with an asterisk (*) are required.

By using this form you are accepting privacy policy on this web site